Testy słuchu są bezpłatne.
Skierowanie nie jest wymagane.

Testy są przeprowadzane poprzez słuchawki,
przez które podawane są dźwięki o różnej częstotliwości i głośności.

Kiedy osoba poddana testowi usłyszy cichy dźwięk
po raz pierwszy, powinna 
nacisąć na przycisk
lub podnieść rękę.

Następnie przeprowadzane są testy zrozumialności mowy, przy których słyszane są przez słuchawki słowa i liczby,  które należy powtórzyć.

Test trwa ok. 20 do 25 minut. 

Po zakończeniu wyniki zostają szczegółowo omówione.

Badania słuchu są bezpłatne. Skierowanie nie jest wymagane.

Badanie jest przeprowadzane poprzez słuchawki,
przez które podawane są dźwięki o różnej częstotliwości i głośności.

Kiedy osoba poddana badaniu usłyszy cichy dźwięk po raz pierwszy, powinna nacisąć na przycisk lub podnieść rękę.

Następnie przeprowadzane są testy zrozumialności mowy,
przy których słyszane są przez słuchawki słowa i liczby,
które badana osoba powtarza.

Badanie trwa ok. 20 do 25 minut. 

Po badaniu wyniki zostają szczegółowo omówione.