Najwyższym celem naszej firmy jest profesjonalne doradztwo, odpowiedni dobór
i dopasowanie aparatów słuchowych.

Testy słuchu oraz dopasowanie aparatów słuchowych przeprowadza Mistrz Protetyki Słuchu Ewa Chrapek.
Naukę zawodu odbyła w Niemczech i otrzymała tytuł Mistrza.
Jej doświadcznie zawodowe i zamiłowanie z jakim pracuje od 26 lat w swoim zawodzie to gwarancja na wybranie odpowiedniego aparatu słuchowego i najlepsze jego dopasowanie przy pomocy nowoczesnej techniki.

Ewa Chrapek jest specjalistką w dopasowaniu aparatów słuchowych następujących producentów:

– Phonak
– Audio-Service
– Siemens
– GN Magnusson oraz Interton

Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Współpracujemy również z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (MOPS)

Najwyższym celem naszej firmy jest profesjonalne doradztwo, odpowiedni dobór
i dopasowanie aparatów słuchowych.

Badania słuchu oraz dopasowanie aparatów słuchowych przeprowadza Mistrz Protetyki Słuchu Ewa Chrapek.
Naukę zawodu odbyła
w Niemczech i otrzymała tytuł Mistrza.
Jej doświadcznie zawodowe
i zamiłowanie z jakim pracuje
od
26 lat w swoim zawodzie
to gwarancja na wybranie odpowiedniego aparatu słuchowego i najlepsze jego dopasowanie przy pomocy nowoczesnej techniki.

Ewa Chrapek jest specjalistką
w dopasowaniu aparatów słuchowych następujących producentów:

– Phonak
– Audio-Service
– Siemens
– GN Magnusson oraz Interton

Posiadamy podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem
Zdrowia (NFZ).
Współpracujemy również
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (MOPS)

Indywidualny dobór i dopasowanie przy użyciu najnowocześniejszej techniki !